Programy

Kurzy pro Rodiče a děti

Kurzy probíhají v tříměsíčních cyklech PODZIMNÍ - září až prosinec, ZIMNÍ - leden až březen a JARNÍ - duben až červen. Rozdělení kurzů dle věku dětí: MIMIKLUB 3-9měsíců, Broučci - 9 až 18 měsíců, Motýlci - 1 až 2 roky, Zajíčci - 1,5 -2,5 roku a Méďové - starší 2 let.

Program pro rodiče s dětmi zahrnuje 10-12 dvouhodinových lekcí, jejichž součástí je společný program přizpůsobený vývoji, schopnostem a možnostem dětí. Společně s rodiči se děti pomalu seznamují s dětským i dospělým kolektivem, tak aby si zvykly samostatně pohybovat mezi cizími dětmi i dospělými. V rámci programu nabízíme pohybové, hudební i výtvarné aktivity, které děti zvládají s rodiči. Hlavní součástí jsou pohybová říkadla, písničky s hudebními nástroji, ale t řeba i cvičení na překážkové dráze či overballech. Využíváme pomůcky pro rozvoj hrubé i jemné motoriky dětí, ať už tradiční nebo neobvyklé, které mohou být i pro rodiče inspirací na činnosti s dětmi doma. Kromě společného programu je k dispozici i volná herna, knihovna s knihami o vývoji a výchově dětí, informační nástěnky a materiály o zdravém životním stylu i výchově i sociální zázemí. Rodiče mají možnost sdílení, poradenství, informací o zdravém životním stylu a výchově dětí, ale také mohou v rámci volné herny vidět svoje děti při hře v kolektivu a pomáhat jim navazovat vztahy s ostatn& iacute;m a podporovat tak zdravý sociální vývoj.

Do kurzů je nutné se nahlásit předem z důvodu omezené kapacity. V průběhu cyklu je možné se přihlásit. Informace o volných místech získáte na: mcprostejov@centrum.cz a tel. 723 436 339.